De tarieven voor mijn werkzaamheden zijn afhankelijk van de aard van het werk en de benodigde tijd. Ik werk op basis van een uurtarief van €75,- exclusief btw. Voor het schrijven van een persbericht is vaak research nodig, evenals een (telefonisch) interview met jou als opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor andersoortige content. De complexiteit van het onderwerp is daarbij mede bepalend voor de uiteindelijke kosten.

Bekijk onderstaande tabel om een inschatting te maken van de te verwachten kosten voor jouw opdracht. Let wel: dit overzicht is niet bindend en slechts een ruwe inschatting. Bovendien representeert onderstaande tabel niet alle mogelijkheden voor contentcreatie. Voor iedere opdracht verstrek ik een offerte op maat.

Type opdracht Benodigde tijd Kosten excl. btw
Persbericht schrijven2 – 3 uur €150 – €225
Persbericht verspreiden1 – 2 uur €75 – €150
Webtekst schrijven à 500 woorden1,5 uur€112,50
SEO-tekst schrijven à 500 woorden1,5 uur €112,50

Benodigde tijd voor research is in bovenstaand overzicht inbegrepen. Voor het schrijven van andersoortige teksten, zoals whitepapers, advertentieteksten of discussiestukken, waarvan de arbeidsduur als gevolg van complexiteit en/of variabele lengte sterk kan verschillen, spreek ik graag een prijs op maat af.

Vraag vrijblijvend een offerte aan