Data-onderzoek: ChatGPT vooral populair in studentensteden

Zwolle, 2 juli 2023

Nergens in Nederland is AI-chatbot ChatGPT zo populair als in Delft. Maar ook Wageningen en andere studentensteden blijken grote interesse te hebben in de tool van OpenAI. Vooral studenten en werknemers van grote corporates lijken de kunstmatige intelligentie van ChatGPT maar wat graag te benutten. Dat verklaart ook waarom de interesse buiten de Randstad – los van enkele studentensteden dus – duidelijk achterblijft.

Ik zocht uit in welke provincies en woonplaatsen er de afgelopen drie maanden het meest gegoogeld werd op de term ‘ChatGPT’. De tool Google Trends geeft daarbij een score van 0 tot 100, die aangeeft hoe populair een bepaalde zoekterm in een bepaalde regio is, afgezet tegen het totale zoekgedrag in diezelfde regio. De provincie Noord-Holland behaalt hierbij de maximale score, terwijl Zuid-Holland en Utrecht scores van 90 en 87 noteren. Zeeland (52) en Friesland (59) blijven achter. Hier is de zoekterm ChatGPT slechts half zo populair als in Noord-Holland.

Duidelijk verband met opleidingsniveau

De verklaring voor deze verschillen is duidelijk. Er is immers een opvallende overeenkomst tussen de interesse in ChatGPT en het opleidingsniveau in de betreffende gemeente. Van de 31 plaatsen met – volgens Google Trends – bovengemiddeld veel interesse in de chatbot komen er 22 ook voor in de top-31 gemeenten met het grootste percentage hoogopgeleiden.

Desgevraagd heeft ook de chatbot zelf een antwoord op de vraag waarom ChatGPT aanzienlijk meer gebruikt lijkt te worden in de Randstad dan in de rest van Nederland: “De Randstad is het meest verstedelijkte en bevolkingsrijke deel van Nederland. Steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben een hoge concentratie van tech-savvy mensen, waaronder studenten, professionals en ondernemers in de technologie-industrie. Deze groepen zijn vaak de eersten die nieuwe technologieën adopteren en gebruiken”, aldus ChatGPT zelf.

Studentensteden springen eruit

Kijkend naar de provincies buiten de Randstad valt inderdaad op dat met name studenten lustig gebruik lijken te maken van de AI-chatbot. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland en Limburg zijn er namelijk stuk voor stuk maar één of twee plaatsen waarin de interesse in ChatGPT buitengewoon groot is. Dat zijn Groningen (en het eraan vastgelegen Haren), Enschede, Wageningen, Nijmegen en Maastricht. Kortom: allemaal studentensteden. Niet geheel verrassend, want volgens onderzoeksbureau GfK maakte tot aan april 25 procent van de studenten de chatbot. Het is aannemelijk dat dit percentage de afgelopen twee maanden verder is opgelopen, nu de scriptiedeadlines naderen.

Dit is een persbericht van Tijd voor publiciteit. Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Frank Breukelman via +31 6 48398534 of frank@tijdvoorpubliciteit.nl.