Reclame is een type marketingcommunicatie met als uiteindelijke doel de ontvanger ervan te overtuigen een product of dienst af te nemen. De wijze waarop deze persuasieve boodschap wordt geuit is zeer verschillend. Reclame kan rechtstreeks de voordelen van een product of dienst benoemen, maar in veel gevallen gebeurt dit subtieler. De reden hiervoor is dat ontvangers reclame herkennen als een poging hen ongevraagd ergens van te overtuigen, waarna men zich tegen de boodschap(per) verzet.

Is reclame hetzelfde als marketing?

Veelal worden de begrippen marketing en reclame als synoniem van elkaar beschouwd. Reclame is echter een vorm van marketing, dat een meer overkoepelende betekenis heeft. Onder marketing valt namelijk alles wat een bedrijf onderneemt ter bevordering van de verkoop van een product of dienst. Daaronder valt bijvoorbeeld het doen van marktonderzoek, het kennen van je product, het ontwikkelen van een bedrijfsvisie, maar bijvoorbeeld ook de tekst op je kassabon of de geur in je winkel. Reclame is een zichtbare communicatie-uiting, waarin de voordelen van het betreffende product of de betreffende dienst worden benadrukt.

Branding

Wanneer een reclame-uiting niet gericht is op het accentueren van deze voordelen, maar op het onder de aandacht brengen van de bedrijfsnaam, dan spreken we van branding. Denk aan de overduidelijk gesponsorde fles frisdrank in een film of shirtjes van bekende voetbalclubs die je overal op straat ziet. Maar ook wanneer de naam van het bedrijf wordt genoemd in een nieuwsbericht valt dit onder branding. Betaalt een bedrijf hier niet voor? Dan krijgt het free publicity.