Currently set to Index
Currently set to Follow

Persbericht schrijven

Persbericht schrijven

persbericht schrijven

Een persbericht schrijven is de meest bekende vorm van free publicity. Met een persbericht breng je de media op de hoogte van interessante gebeurtenissen binnen jouw bedrijf. Een persbericht is geen kant-en-klaar nieuwsbericht. Maar als je een persbericht op de goede manier schrijft, kan het zomaar zijn dat jouw artikel in het nieuws komt.

Persberichten schrijven doe je namelijk om de aandacht van journalisten te vragen voor een nieuwsfeit dat volgens jou media-aandacht verdient. Of je item daadwerkelijk het nieuws haalt bepaalt uiteindelijk de journalist, maar de kans dat het gebeurt kun je grotendeels zelf beïnvloeden!

Wat is een persbericht?

Zoals reeds gesteld is een persbericht niet hetzelfde als een nieuwsbericht. Een persbericht kun je eerder beschouwen als een concept-nieuwsbericht, waarmee je een journalist op weg helpt. Je beschrijft er heel feitelijk in wat er gebeurd is of te gebeuren staat binnen of rondom jouw bedrijf. Door een goed persbericht te schrijven prikkel je de journalist dusdanig dat hij of zij besluit over te gaan tot publicatie.

Dit wil niet per definitie zeggen dat jouw persbericht één-op-één wordt overgenomen. In de meeste gevallen zal er een gemodificeerde versie in de krant verschijnen. Echter, door zo volledig mogelijk te zijn en het persbericht te schrijven volgens de journalistieke regels van een nieuwsartikel, vergroot je de kans op integrale plaatsing ervan. In het kort komt het erop neer dat je het de journalist zo gemakkelijk mogelijk moet maken. Wees volledig, wees to the point, haal indien mogelijk meerdere bronnen aan en voorkom oppervlakkige reclame.

Waarom een persbericht schrijven?

De hoofdreden om een persbericht te schrijven ligt natuurlijk voor de hand. Jouw bedrijf heeft iets te vertellen en wil het nieuwtje graag delen met een zo groot mogelijk publiek. Maar wat erachter zit is dat je de naamsbekendheid van je bedrijf wilt vergroten. Door in het nieuws te verschijnen blijft je bedrijfsnaam al dan niet bewust hangen bij het publiek. En het grote voordeel hiervan is dat het je in principe niets kost!

Door ervoor te kiezen een persbericht te schrijven zet je namelijk in op gratis publiciteit. Dat steunt op het principe dat media op zoek zijn naar nieuws en veel bedrijven nieuws te bieden hebben. Het pluspunt voor jou is dat je op deze manier reclame maakt, zonder dat de lezer het zal herkennen als reclame. Precies om deze reden is het dan ook belangrijk dat je de promotionele boodschap er niet te dik bovenop legt. Alleen als je écht nieuws te bieden hebt werkt free publicity.

Hoe schrijf je een persbericht?

Voor het schrijven van een goed persbericht heb je in de eerste plaats een nieuwswaardig onderwerp nodig. Want hoewel je met jouw persbericht natuurlijk je bedrijf onder de aandacht wilt brengen, moet je er wel rekening mee houden dat het voor de nieuwsgebruiker de moeite waard is om het te lezen. Denk daarom eerst goed na over je doelgroep, de media die je wilt inzetten om je persbericht te verspreiden en de nieuwswaarde van jouw bericht voor deze twee partijen. Uiteindelijk is het immers de redactie van de krant, het tijdschrift, de website of welk ander medium dan ook die bepaalt of jouw verhaal het nieuws haalt.

De opbouw van een persbericht

Hoe werkt dat dan precies, zo’n persbericht schrijven? Doorgaans doe je dit via een vast stramien. Dit is handig voor de journalist die het in behandeling neemt. Doordat een persbericht een standaard opbouw heeft kan de journalist het snel scannen op nieuwswaarde. Op de redacties van grotere nieuwsmedia komen immers dagelijks honderden emails binnen. Als je niet meteen duidelijk maakt dat het om een persbericht – en daarmee mogelijk waardevolle informatie voor het medium – gaat, zal je mail naar alle waarschijnlijkheid ongelezen in de digitale prullenbak belanden.

Hoe schrijf je dan een persbericht? Doorgaans doe je dit via een vast stramien. Dit is handig voor de journalist die het in behandeling neemt. Doordat een persbericht een standaard opbouw heeft kan de journalist het snel scannen op nieuwswaarde. Op de redacties van grotere nieuwsmedia komen immers dagelijks honderden emails binnen. Als je niet meteen duidelijk maakt dat het om een persbericht – en daarmee mogelijk waardevolle informatie voor het medium – gaat, zal je mail naar alle waarschijnlijkheid ongelezen in de digitale prullenbak belanden.

Omgekeerde piramide: persbericht schrijven via de 5 W’s

Als je een persbericht gaat schrijven, begin je daarom altijd met het vermelden dat het om een persbericht gaat. Dit doe je simpelweg door het woord ‘persbericht’ bovenaan je artikel te zetten. Vervolgens kun je beginnen aan het schrijven van de inhoud. Daarbij hanteer je een structuur die men in de journalistiek de omgekeerde piramide noemt.

De strekking ervan is simpel: je draait denkbeeldig een piramide om, zodat de punt naar beneden wijst en verdeelt de piramide grofweg in drie horizontale vlakken. Het grootste vlak – het bovenste dus – is het meest belangrijk. Hierin komt dus de cruciale informatie. Vervolgens neemt in de twee vlakken eronder de informatiewaarde af. Deze structuur is ooit ontstaan zodat de laatste alinea(‘s) van nieuwsartikelen door de eindredactie kon(den) worden weggelaten als er ruimtegebrek in de krant ontstond, zonder dat de kernboodschap verloren zou gaan.

Vanzelfsprekend begint je persbericht met een titel. Deze moet kort maar krachtig zijn. Probeer in één korte zin te schrijven waar het artikel over gaat. Lidwoorden kun je achterwege laten. Té creatieve of cryptische titels om de aandacht te trekken worden doorgaans niet gewaardeerd. Bedenk dat je een persbericht voor een (drukke) journalist schrijft en nog niet voor de lezer. In één oogopslag moet duidelijk zijn waarover het stuk gaat.

Alinea 1: de samenvatting

Nu je een pakkende titel hebt, kun je beginnen het persbericht daadwerkelijk te schrijven. In de eerste alinea, de lead geheten, vat je de boodschap van het artikel kernachtig samen. Vaak kan dit al in één zin. Daarbij geef je antwoord op de belangrijkste vragen: wie, wat, waar en wanneer. Vaak kun je in de lead ook al beknopt antwoord geven op de hoe- en waarom-vragen. Een (erg eenvoudig) voorbeeld:

Zwammerdamse brandweer redt kat uit boom

(Wanneer?) Donderdagavond heeft (Wie?) de brandweer (Waar?) op het Kerkplein in Zwammerdam (Wat?) een kat uit een boom gered. (Waarom?) De kat was uit angst voor een passerende hond in de boom geklommen en durfde er niet meer uit. Na een uur werd het beestje door een spuitgast (Hoe?) met een ladder beneden gehaald.

Het middenstuk: de verdieping

Op basis van bovenstaande drie zinnen kan de lezer ongetwijfeld een beeld vormen bij hetgeen zich heeft afgespeeld. In het vervolg van het artikel kun je verder ingaan op het ontstaan van deze situatie. Het nader toelichten van de reden dat de kat in de boom klom en de manier waarop deze gered is door de brandweer ligt voor de hand. Om dit te duiden kun je het best quotes gebruiken van ooggetuigen. Dit maakt het artikel levendiger en journalisten zijn er dol op. Zorg er – zeker ook wanneer je indirect je bedrijf onder de aandacht wilt brengen – natuurlijk wel voor dat je relevante personen aan het woord laat.

Is er na deze alinea nog ruimte over? Dan kan kun je extra context bieden. Hoe vaak komt het voor dat een kat uit een boom gered moet worden? Waardoor klimt een kat wel omhoog, maar durft hij niet meer omlaag? Hoe komt het dat katten vluchten voor honden? Enzovoort.

Waar moet een persbericht verder aan voldoen?

Naast een goede kop, de juiste opbouw en het vermelden van een daadwerkelijk interessant nieuwsfeit, dien je met nog enkele andere zaken rekening te houden als je een persbericht gaat schrijven. Zo speelt in veel gevallen de lengte van je bericht een belangrijke rol. Denk je in dat de doorsnee redacteur dagelijks vele tientallen persberichten onder ogen krijgt. Houd het daarom kort en bondig: beperk je tot 300 à 400 woorden.

Als je je persbericht af hebt schrijf je tot slot een noot voor de redactie. Dit begeleidende schrijven is slechts ter informatie voor de journalist, niet bedoeld voor publicatie. Je geeft hierin aan bij wie de journalist eventueel terecht kan voor aanvullende informatie. Vaak zul je dit zelf zijn. Vermeld naam, functie, emailadres, telefoonnummer en indien van toepassing de URL van je website.

Checklist: de opbouw van een persbericht

✓ Bovenaan – schrijf het woord ‘persbericht’
✓ Titel – schrijf een prikkelende, maar duidelijke koptekst
✓ Eerste alinea – beantwoord de belangrijkste vragen:
– Wat is er gebeurd/staat er te gebeuren?
– Wanneer is dit gebeurd/gaat dit gebeuren?
– Waar is dit gebeurd/gaat dit gebeuren?
– Wie is/zijn hierbij betrokken?
✓ Sluit de eerste alinea bij voorkeur af met een quote
✓ Tweede alinea – beantwoord de overige twee belangrijke vragen:
– Waarom is het gebeurd/gaat dit gebeuren?
– Hoe is het gebeurd/gaat dit gebeuren?
✓ Derde alinea – geef – indien mogelijk en noodzakelijk – extra achtergrondinformatie
✓ Slot – sluit af met een noot voor de redactie

Persbericht versturen: naar wie?

Wanneer je klaar bent met het schrijven van je persbericht is het tijd het persbericht te versturen. Als het goed is heb je vooraf reeds nagedacht over welke media je gaat benaderen. Welke media je benadert is immers sterk afhankelijk van je doelgroep. Voor de lokale slager heeft het geen zin zijn verhuisbericht te sturen naar het AD of de Volkskrant. Terwijl het zoveel-jarig jubileum van de ING Bank niet relevant is voor het huis-aan-huisblad van een willekeurig dorp. Voor MKB’ers loont het in de regel dan ook om een persbericht te versturen naar regionale media.

Overigens hoef je je niet te beperken tot één krant of nieuwswebsite. Kenmerkend voor persberichten is dat ze te pas en te onpas worden overgenomen door verschillende media. Waarom zou je dan niet al zelf diverse bladen uit de regio benaderen? Stuur je persbericht gerust naar alle relevante media binnen jouw klantgebied.

En dan nog een laatste tip met betrekking tot het versturen van een persbericht. Stuur je persbericht niet alleen als bijlage mee, maar plaats het óók volledig in je email zelf. Niet iedere journalist zal de moeite nemen je meegestuurde bestand te downloaden of je zult net zien dat het bestand om wat voor reden dan ook niet te openen blijkt. Zorg er dus voor dat je dit voorkomt en plak het artikel in je mailtje!

Persbericht laten schrijven

Mogelijk heb je je persbericht over dat ene nieuwsfeitje dat binnen jouw bedrijf speelt in je hoofd al geschreven. Maar het is ook goed voorstelbaar dat je, ondanks de tips in dit artikel, er als een berg tegenop ziet. Schrijven is nu eenmaal iets dat je goed moet liggen. En ook de feeling voor nieuws heeft niet iedereen. Daarom ben je ook op deze site beland! In veel gevallen kun je er het best voor kiezen om een persbericht te laten schrijven. De kans dat je bericht geplaatst wordt is aanzienlijk groter wanneer het door een professional is opgesteld.

Richt jij je dus liever op datgene waar jij goed in bent, namelijk het runnen van je bedrijf? En kun je wel wat hulp gebruiken bij het schrijven van een persbericht? Weet je niet waarover je het best een persbericht zou kunnen schrijven? Publiciteitscoach Frank Breukelman combineert een journalistieke achtergrond met uitgebreide marketingervaring. Neem dus gerust contact op, dan bekijken we hoe we jouw bedrijf in het nieuws kunnen krijgen door een persbericht te schrijven!