Persbericht schrijven

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Tips
  • Laatste wijziging in bericht:26 oktober 2021

Het perfecte persbericht schrijven in 7 stappen

Een persbericht schrijven is de meest bekende vorm van free publicity. Door een persbericht te schrijven en te versturen breng je de media op de hoogte van interessante gebeurtenissen binnen jouw bedrijf. Een persbericht schrijven is geen kant-en-klaar nieuwsbericht dat je opstelt. Maar als je een persbericht op de goede manier weet te schrijven, is de kans groot jij met je persbericht het nieuws haalt! Op die manier kan een persbericht schrijven dus leiden tot gratis reclame!

Persberichten schrijven doe je om de aandacht van journalisten te vragen voor een nieuwsfeit dat volgens jou media-aandacht verdient. Of je item daadwerkelijk het nieuws haalt bepaalt uiteindelijk de journalist, maar de kans dat het gebeurt kun je grotendeels zelf beïnvloeden! Een persbericht schrijven vereist echter wel specifieke vaardigheden en kennis. Wil je een persbericht laten schrijven door een ervaren tekstschrijver met een journalistieke achtergrond? Neem dan gauw contact op! Meer weten over persberichten en leren hoe je zelf een persbericht kunt schrijven? Lees dan verder!


Wat is een persbericht?

Zoals reeds gesteld is een persbericht schrijven niet hetzelfde als een nieuwsbericht. Een persbericht schrijven kun je eerder beschouwen als het opstellen van een concept-nieuwsbericht, waarmee je een journalist op weg helpt. Je beschrijft er heel feitelijk in wat er gebeurd is of te gebeuren staat binnen of rondom jouw bedrijf, stichting of project. Door een goed persbericht te schrijven prikkel je de journalist dusdanig dat hij of zij besluit over te gaan tot publicatie.

wat is een persbericht?

Dit wil niet per definitie zeggen dat jouw persbericht één-op-één wordt overgenomen. In de meeste gevallen zal er een gemodificeerde versie in de krant verschijnen. Echter, door zo volledig mogelijk te zijn en het persbericht te schrijven volgens de journalistieke regels van een nieuwsartikel, vergroot je de kans op integrale plaatsing ervan. In het kort komt het erop neer dat je het de journalist zo gemakkelijk mogelijk moet maken. Wees volledig, wees to the point, haal indien mogelijk meerdere bronnen aan en voorkom oppervlakkige reclame. Zo leidt een persbericht schrijven in veel gevallen tot de gewenste media-aandacht!

Waarom zou je een persbericht schrijven?

De hoofdreden om een persbericht te schrijven ligt natuurlijk voor de hand. Jouw bedrijf heeft iets te vertellen en wil het nieuwtje graag delen met een zo groot mogelijk publiek. Maar wat erachter zit is dat je de naamsbekendheid van je bedrijf wilt vergroten. Door in het nieuws te verschijnen blijft je bedrijfsnaam al dan niet bewust hangen bij het publiek. En het grote voordeel hiervan is dat het je in principe niets kost!

Door ervoor te kiezen een persbericht te schrijven zet je namelijk in op gratis publiciteit. Dat steunt op het principe dat media op zoek zijn naar nieuws en veel bedrijven nieuws te bieden hebben. Het pluspunt voor jou is dat je op deze manier reclame maakt, zonder dat de lezer het zal herkennen als reclame. Precies om deze reden is het dan ook belangrijk dat je de promotionele boodschap er niet te dik bovenop legt. Alleen als je écht nieuws te bieden hebt werkt free publicity.

Hoe kun je een persbericht schrijven?

Om een goed persbericht te kunnen schrijven heb je in de eerste plaats een nieuwswaardig onderwerp nodig. Want hoewel je met jouw persbericht natuurlijk je bedrijf onder de aandacht wilt brengen, moet je er wel rekening mee houden dat het voor de nieuwsgebruiker de moeite waard is om het te lezen. Denk daarom eerst goed na over je doelgroep, de media die je wilt inzetten om je persbericht te verspreiden en de nieuwswaarde van jouw bericht voor deze twee partijen. Uiteindelijk is het immers de redactie van de krant, het tijdschrift, de website of welk ander medium dan ook die bepaalt of jouw verhaal het nieuws haalt.

De opbouw van een persbericht

Hoe werkt dat dan precies, zo’n persbericht schrijven? Doorgaans doe je dit via een vast stramien. Dit is handig voor de journalist die het in behandeling neemt. Doordat je bij het schrijven van een persbericht een standaard opbouw hanteert, kan de journalist het snel scannen op nieuwswaarde. Op de redacties van grotere nieuwsmedia komen immers dagelijks honderden e-mails binnen. Als je niet meteen duidelijk maakt dat het om een persbericht – en daarmee mogelijk waardevolle informatie voor het medium – gaat, zal je mail naar alle waarschijnlijkheid ongelezen in de digitale prullenbak belanden.

Omgekeerde piramide: persbericht schrijven via de 5 W’s

Als je een persbericht gaat schrijven, begin je daarom altijd met het vermelden dat het om een persbericht gaat. Dit doe je simpelweg door het woord ‘persbericht’ bovenaan je artikel te schrijven. Vervolgens kun je beginnen aan de inhoud. Daarbij hanteer je een structuur die men in de journalistiek de omgekeerde piramide noemt.

structuur persbericht schrijven
Een persbericht schrijven volgens de omgekeerde piramidestructuur

De strekking ervan is simpel: je draait denkbeeldig een piramide om, zodat de punt naar beneden wijst en verdeelt de piramide grofweg in drie horizontale vlakken. Het grootste vlak – het bovenste dus – is het meest belangrijk. Hierin komt de cruciale informatie te staan. Vervolgens neemt in de twee vlakken eronder de informatiewaarde af. Deze structuur is ooit ontstaan zodat de laatste alinea(‘s) van nieuwsartikelen door de eindredactie kon(den) worden weggelaten als er ruimtegebrek in de krant ontstond, zonder dat de kernboodschap verloren zou gaan. Wanneer je een persbericht wilt schrijven, is het van groot belang je aan deze structuur te houden.

Persbericht schrijven: de titel

Vanzelfsprekend begint je persbericht met een titel. Deze moet kort maar krachtig zijn. Probeer in één korte zin te schrijven waar het artikel over gaat. Lidwoorden kun je achterwege laten. Té creatieve of cryptische titels om de aandacht te trekken worden doorgaans niet gewaardeerd. Bedenk dat je een persbericht voor een (drukke) journalist schrijft en nog niet voor de lezer. In één oogopslag moet duidelijk zijn waarover het stuk gaat.

Alinea 1: de samenvatting

Nu je een pakkende titel hebt, kun je daadwerkelijk beginnen het persbericht te schrijven. In de eerste alinea, de lead geheten, vat je de boodschap van het artikel kernachtig samen. Vaak kan dit al in één zin. Daarbij geef je antwoord op de belangrijkste vragen: wie, wat, waar en wanneer. Vaak kun je in de lead ook al beknopt antwoord geven op de hoe- en waarom-vragen. Een (erg eenvoudig) voorbeeld:

Zwammerdamse brandweer redt kat uit boom

(Wanneer?) Donderdagavond heeft (Wie?) de brandweer (Waar?) op het Kerkplein in Zwammerdam (Wat?) een kat uit een boom gered. (Waarom?) De kat was uit angst voor een passerende hond in de boom geklommen en durfde er niet meer uit. Na een uur werd het beestje door een spuitgast (Hoe?) met een ladder beneden gehaald.

Het middenstuk: de verdieping

Op basis van bovenstaande drie zinnen kan de lezer ongetwijfeld een beeld vormen bij hetgeen zich heeft afgespeeld. In het vervolg van het persbericht kun je schrijven over ontstaan van deze situatie. Het nader toelichten van de reden dat de kat in de boom klom en de manier waarop deze gered is door de brandweer ligt voor de hand. Om dit te duiden kun je het best quotes gebruiken van ooggetuigen. Dit maakt het artikel levendiger en journalisten zijn er dol op. Zorg er – zeker ook wanneer je indirect je bedrijf onder de aandacht wilt brengen – natuurlijk wel voor dat je relevante personen aan het woord laat.

Is er na deze alinea nog ruimte over? Dan kan kun je extra context bieden. Hoe vaak komt het voor dat een kat uit een boom gered moet worden? Waardoor klimt een kat wel omhoog, maar durft hij niet meer omlaag? Hoe komt het dat katten vluchten voor honden? Enzovoort.

Waar moet een persbericht verder aan voldoen?

Naast een goede kop, de juiste opbouw en het vermelden van een daadwerkelijk interessant nieuwsfeit, dien je met nog enkele andere zaken rekening te houden als je een persbericht gaat schrijven. Zo speelt in veel gevallen de lengte van je bericht een belangrijke rol. Denk je in dat de doorsnee redacteur dagelijks vele tientallen persberichten onder ogen krijgt. Houd het daarom kort en bondig: beperk je tot 300 à 400 woorden.

Als je klaar bent met je persbericht schrijven, schrijf je tot slot een noot voor de redactie. Dit begeleidende schrijven is slechts ter informatie voor de journalist, niet bedoeld voor publicatie. Je geeft hierin aan bij wie de journalist eventueel terecht kan voor aanvullende informatie. Vaak zul je dit zelf zijn. Vermeld naam, functie, emailadres, telefoonnummer en indien van toepassing de URL van je website.

Checklist: de opbouw van een persbericht

Ben je bezig geweest een persbericht te schrijven en vraag je je af of jouw persbericht aan alle eisen voldoet? Gebruik dan onderstaande checklist, waarin de punten die hierboven besproken zijn terugkomen!

persbericht schrijven checklist
Persbericht schrijven: checklist

Persbericht versturen

Met een persbericht schrijven ben je er natuurlijk nog niet. Wanneer het af is, is het tijd het persbericht te versturen. Je kunt er natuurlijk voor kiezen je persbericht te versturen naar een persbureau als het ANP, maar dit is behoorlijk prijzig en bovendien vaak niet nodig. Als het goed is heb je voordat je een persbericht begon te schrijven reeds nagedacht over welke media je gaat benaderen. Naar welke media je je persbericht verstuurt is immers sterk afhankelijk van je doelgroep. Voor de lokale slager heeft het geen zin zijn verhuisbericht te sturen naar het AD of de Volkskrant, terwijl het zoveel-jarig jubileum van de ING Bank niet relevant is voor het huis-aan-huisblad van een willekeurig dorp. Voor mkb’ers loont het in de regel dan ook om een persbericht te schrijven voor en te versturen naar regionale media.

Overigens hoef je je persbericht niet te schrijven voor één krant of nieuwswebsite. Kenmerkend voor persberichten is dat ze te pas en te onpas worden overgenomen door verschillende media. Waarom zou je dan niet al zelf diverse bladen uit de regio benaderen? Stuur je persbericht gerust naar alle relevante media binnen jouw klantgebied.

En dan nog een laatste tip met betrekking tot het versturen van een persbericht. Stuur je persbericht niet alleen als bijlage mee, maar plaats het óók volledig in je email zelf. Niet iedere journalist zal de moeite nemen je meegestuurde bestand te downloaden of je zult net zien dat het bestand om wat voor reden dan ook niet te openen blijkt. Zorg er dus voor dat je dit voorkomt en plak het artikel in je mailtje!

Persbericht laten schrijven

Mogelijk heb je je persbericht over dat ene nieuwsfeitje dat binnen jouw bedrijf speelt in je hoofd al geschreven. Maar het is ook goed voorstelbaar dat je, ondanks de tips in dit artikel, er als een berg tegenop ziet. (Een persbericht) schrijven is nu eenmaal iets dat je goed moet liggen. En ook de feeling voor nieuws heeft niet iedereen. Daarom ben je ook op deze site beland! In veel gevallen kun je er het best voor kiezen om een persbericht te laten schrijven. De kans dat je bericht geplaatst wordt is aanzienlijk groter wanneer het door een professional is opgesteld.

Richt jij je dus liever op datgene waar jij goed in bent, namelijk het runnen van je bedrijf? En is een persbericht schrijven nou niet echt jouw ding? PR-specialist en tekstschrijver Frank Breukelman combineert een journalistieke achtergrond met uitgebreide marketingervaring. Neem dus gerust contact op, dan bekijken we hoe we jouw bedrijf in het nieuws kunnen krijgen door een persbericht te schrijven!

Neem contact op

[contact-form-7 id=”319″ title=”Contactpagina”]
Persbericht schrijven
Persbericht schrijven