Publiciteit is een synoniem voor media-aandacht en kan bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van een persoon, bedrijf of organisatie. Dit kan zowel betaald als onbetaald bewerkstelligd worden. Wanneer een bedrijf een medium, zoals een krant, betaalt voor het plaatsen van een artikel over dit bedrijf, noemen we dit een advertorial. In het geval van vrijwillige berichtgeving, zonder tegenprestatie, spreken we van gratis publiciteit, ofwel free publicity.

Is publiciteit reclame?

Publiciteit kan beschouwd worden als een vorm van reclame. Door mediaberichtgeving kan een bedrijf immers op positieve wijze onder de aandacht van een groot publiek komen. Echter, niet iedere vorm van publiciteit is positief voor het imago van een bedrijf. Een bedrijf kan ook met negatieve publiciteit te maken krijgen. In bepaalde gevallen kan zelfs negatieve media-aandacht een positieve uitwerking hebben, maar er kleven vaak ook (vooral) nadelen en bad publicity.