Het vergroten van de naamsbekendheid is het doel dat je met het genereren van free publicity nastreeft. Althans, dit is het secundaire doel. Je primaire doel is natuurlijk om meer winst te maken en daaraan draagt een grotere naamsbekendheid bij. Immers, bij hoe meer mensen je bedrijf bekend is, hoe groter de kans op een toename in de verkoop van je producten of diensten. Kortom: gratis publiciteit leidt tot een grote naamsbekendheid, een grotere naamsbekendheid leidt tot stijgende verkoop en dit leidt tenslotte tot meer omzet en (dus) meer winst.

Hoe wordt naamsbekendheid gemeten?

Naamsbekendheid is een tamelijk abstract begrip. Hoe weet je nu of je marketinginspanningen ertoe leiden dat je bedrijf aan naamsbekendheid wint? In de basis zijn er twee meetmethoden die doorgaans gehanteerd worden. Hiermee kun je twee typen naamsbekendheid meten: spontane en geholpen naamsbekendheid. Ik licht ze hieronder toe.

Spontane naamsbekendheid meten

Door de spontane naamsbekendheid te meten, ga je na of een respondent aan jouw bedrijf denkt in combinatie met jouw werkgebied. Dit kan gemeten worden door het via een (al dan niet telefonisch) interview of via een online vragenlijst rechtstreeks te vragen. Om de naamsbekendheid van Tijd voor publiciteit te meten zou ik bijvoorbeeld vragen “Welke bedrijven kent u op het gebied van marketing en PR?”. Het percentage respondenten dat Tijd voor publiciteit spontaan noemt noemen we top of mind awareness.

Geholpen naamsbekendheid meten

De tweede vorm van naamsbekendheid die je kunt meten is geholpen naamsbekendheid. In het kort komt dit erop neer dat je respondenten een lijst geeft met bedrijfsnamen uit jouw werkgebied en vraagt welke namen de respondent bekend voorkomen. Van belang is er duidelijk bij te vermelden dat het kennen van slechts de naam voldoende is. Dit geldt overigens ook voor onderzoek naar spontane naamsbekendheid.